PILATES MATWORK

PILATES MATWORK CERTIFICATION

PILATES MATWORK: EĞİTİM PROGRAMLARI MAT-1,MAT 2,MAT 3,

EĞİTİMİN AMACI: Egzersizleri, hareket dizileri ve HB PilatesInstitute ilkeleri uygulama uzman olmak için gerekli pratik becerileri öğretmek.

EĞİTİMİN KAPSAMI: ESFA HB PilatesInstitutePilatesMatwork Serisi sizin için tasarlanmış! Fiziksel terapistler, kişisel eğitmenler, grup eğitmenleri , ekipman bu çok yönlü parça ile Joseph Pilates çalışmaları meyvelerini toplayan.Matwork Serisi, üç bölüm ve ileri seviye programları sizlere sunulmaktadır, Matwork1 (2 gün) Matwork 2 (2gün) Matwork 3 (3 gün) ders modülleri oluşur ve değerlendirme teknikleri, pilatesmatwork egzersizleri, hareket dizileri ve hbfitpilates İlkeleri uygulama uzman olmak için gerekli pratik becerileri öğretir.

PilatesMatwork çalışması Pilates’in temelidir ve mükemmel vücut çalışması sağlar. HB PilatesInstituteMatwork eğitim programına tam Pilates egzersiz repertuarı ve geniş müşteri yelpazesi için programı başarılı kılmak amacıyla modifikasyonlar ve varyasyonlarla tasarlanmıştır.

Pilates yönteminin temelindeki ilkelere odaklanarak size yaratıcı, ilham verici ve profesyonel bir öğretmen olabilme gücünü veriyoruz. HB PilatesInstitutematwork eğitim sisteminin tamamını öğrendikten sonra,Pilates’in diğer metodlarına geçmeyi önermektedir. matwork eğitim sistemi, Pilates metodunun ana temelini oluşturan bir yapı gibidir ve bu metodu tam öğrenmeden yapılan eğitim sistemi kişiye yeterli bir alt yapı oluşturmamaktadır.

Tüm eğitim sistemimiz Gençlik ve Spor Bakanlıgı, Spor Genel Müdürlüğünün talimatlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu iki günlük kurs 20 HB Pilates Seviye 1 egzersizleri 13 HB Ön Pilates Mat öğretir.Mat başlangıç ve orta seviyeler için çalışmalar. Yedi temel HB Pilates Matwork Prensipleri vardır.

Öğrenme sürecine, açık bir anlayış sağlamak dahil,Her mat egzersiz temelleri.

Matwork için program tasarımı.

HB Matwork sistemi ve egzersiz grubun ve kişisel eğitim ayarları için sıralama.Dokunsal & Görüntü üzerinde durularak HB ile Öğretim ve Beceri sistemine ek olarak ileri öğretim becerisi ve eğitmenin öğretim anlayışını derinleştirmek için işlenecektir.

Süre: 2 Gün / Ön şart : HB Pilates Institute İlkeleri Hareketi'nin tamamlanması.

Gözlem: 15 saat, kendine hakimiyet uygulama 30 saat ve 30 saat çırak eğitimi tamamlanması gerekmektedir.

Bu iki günlük kurs 25 HB Pilates Mat öğretir orta ve ileri seviyeler için çalışmaları. Yedi temel Pilates Matwork İlkelerini öğrenme sürecine her mat egzersizin temel esasları açık bir anlayış sağlamak üzere dahil edilmiştir.

Bu ders de Sınıf Tasarım Grubu, içinde çok düzeyli Mat sınıfları için programlama sistemini kapsar.

Süre: 2 Gün /Ön şart : HB Pilates Institute Matwork 1 tamamlanması.

Gözlem: 20 saat, kendine hakimiyet uygulama 40 saat ve 40 saat çırak eğitimi tamamlanması gerekmektedir.

Pilates İlkeleri Fitness ders (PF) için sonra Pilates Mat programı iki( 2 )ile devam ediyor .Öğrenciler M1-M2- 30-50 satlik pratik çizelgelerini uygulamalı olarak doldurarak pratiklerini geliştirmeleri gerklidir . Dersler arasında zaman ve sonraki kursa devam etmeden önce malzeme ile konforlu hale gelerek uygulamaya olanak sağlar.

Pilates Fitness öğrenilen üç ders boyunca uygulanır ve aşağıdaki maddeler öğrenilerek ;
  • Mat düzeyinden ileri düzeylere kadar başlangıç egzersizleri.
  • Dinamik grup eğitim.
  • Program tasarımı ve egzersiz sıralama.
  • Matwork eğzersiz beceri gelişimi.
  • Egzersiz modifikasyonlar Matwork Miniball –Matwork Fitball-Matwork Theraband – Matwork Pilates Ring-Matwork Foam Roller

Gözlem 25 saat, kendine hakimiyet uygulama 50 saat ve 50 saat çırak eğitimi tamamlanması gerekmektedir.