MARKALARIMIZ

HB AKADEMİ  ÖZEL EĞİTİM FAALİYETLERİ TALİMATI

Amaç

Madde 1 Tescilli markalara ilişkin  eğitim içerikli her türlü kurs, seminer, gösteri, festival, sempozyum, konferans, vb. faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak Madde 2- Bu Talimat, HB AKADEMİ Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam Madde 3- Bu talimat, Türk Patent Enstitute tarafından tescilli markalar ile ilgili faaliyette bulunan Tüzel kişi,Şirket ,Spor kulübü, Özel spor salonları, organizasyonlar ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşların, seminer ,konferans,sertifika programı,workshop,dergi ,gazete vb faaliyetlere yönelik  olarak yapılan her türlü eğitim faaliyetlerini kapsar.

Eğitim Faaliyeti Türleri Madde 4- Eğitim Faaliyetleri iki türlü olabilir. Bunlar;

a) Workshop eğitimi kapsamında kabul gören (workshop,seminer, sempozyum, konferans, vb) eğitim faaliyetleri

b) Eğitmen eğitim sistemi  içerisinde olan ve tanıtıcı bilgilendirme içeren (sertifika programları )eğitim faaliyetleri

Madde 5- Tescilli Markalara ilişkin eğitim faaliyet yapmak isteyen kişi ve kurumlara, yapmak istedikleri faaliyetin türüne göre Faaliyet İzni verilir. Bu izinlerin kapsamı şunlardır:

  1. A,Faaliyet izin Belgesi: Eğitmenler , uğraş ve mesleklerini geliştirici bilgi ve becerilerin aktarılmasını amaçlayan gelişim semineri Faaliyet izin belgesidir. (workshop)
  2. B, Sınıfı Faaliyet izin Belgesi : Tanıtıcı, bilgilendirici, Sertifika programları ,derği gazete  vb yayınlama hizmetleri,eğitim faaliyetleri yapmak üzere verilen Faaliyet izin belgesidir

 

Faaliyet izni için istenen belgeler

a) Faaliyet adresi ve tarihini belirtir dilekçe

b) Ders içeriklerini belirtir kapsamlı etkinlik programı

c) Faaliyeti yapacak olan kurum veya kuruluşun kanuni adresi

d) Vergi levhası

e) Ticaret Odasından alınacak “ticari faaliyet alanını” belirtir belge

f)Sertifika örneği

g)Dergi kitap vb doküman örneği (veriliyorsa)

ğ)Banka dekontu

 

Başvuruda izlenecek yol

Madde 6- Faaliyeti düzenleyenlere izin belgesi verilmesindeizlenecek yol.

1. Başvuru Hukuk departmanına  faaliyetten en az 30 gün önce, dilekçe ile yapılır

2. İstenen belgeler (madde 5) dosyalanarak dilekçeye eklenir

5. Hukuk kurulu  makamı uygun görürse faaliyet onayı verir

İzin Bedeli

Madde 7- İzin  bedelleri, faaliyetin kapsamına göre ilgili departman tarafından ve organizasyon şirketi ile ortak hareket ve koordinasyon esası çerçevesinde belirlenir.

İzin  bedeli aşağıdaki gibi olup her yıl ilğili departman tarafından yeniden belirlenir:

· 1-2 gün süreli etkinlikler için 2500 TL (workshop)

· 1-3 gün süreli etkinlikler için 3000 TL (workshop)

• 1-2 gün süreli etkinlikler için 3000 TL (Sertifika Programı)

• 1-3 gün süreli etkinlikler için 4000 TL (Sertifika Programı)

İzin ücretleri artı kdv olarak belirlenmiştir.

TÜRK PATENT Tescil No 2009 34911 Tescil Tarihi 14.07.2010 Eğlence ve öğretim hizmetleri; spor aktivitesi hizmetleri, eğitim hizmetleri, müzikli egzersiz sınıfları ve programları üretme ve yürütme hizmetleri, jimnastik salonu hizmetleri, sağlık klubü hizmetleri, spor klübü hizmetleri, fitness,zinde olma klübü hizmetleri, egzersiz öğretimi hizmetleri, danışmanlık ve öğretim hizmetleri, egzersiz tesisleri, spor eğitimi, antrenörlük ve öğretim tedarik etme hizmetleri, spor ya da egzersiz teçhizatı kiralanması hizmetleri, yukarıda geçenlerin herhangi Biri ya da hepsine ilişkin bilgilendirme, tavsiyede bulunma ve danışmanlık hizmetleri, fitness/zinde olma ve sağlık klübü ile ilgili programlar ve dijital formattaki eğitim materyallerine ilişkin müzik ve video kaynaklarının yayınını içeren matbuat ve elektronik ortam yayını hizmetleri.
TÜRK PATENT Tescil No 2009 34912 Tescil Tarihi 25.03.2011 Eğlence ve öğretim hizmetleri; spor aktivitesi hizmetleri, eğitim hizmetleri, müzikli egzersiz sınıfları ve programları üretme ve yürütme hizmetleri, jimnastik salonu hizmetleri, sağlık klübü hizmetleri, spor klübü hizmetieri, fitness,zinde olma klubu hizmetieri, egzersiz öğretimi hizmetleri, danışmanlık ve öğretim hizmetleri, egzersiz tesisleri, spor eğitimi, antrenörlük ve öğretim tedarik etme hizmetleri, spor ya da egzersiz teçhizatı kiralanması hizmetleri, yukarıda geçenlerin herhangi Biri ya da hepsine ilişkin bilgilendirme, tavsiyede bulunma ve danışmanlık hizmetleri, fitness/zinde olma ve sağlık klübü ile ilgili programlar ve dijital formattaki eğitim materyallerine ilişkin müzik ve video kaynaklarının yayınını içeren matbuat ve elektronik ortam yayını hizmetleri.
TÜRK PATENT Tescil No 2008 00123 Tescil Tarihi 15.01.2009 Eğitim ve öğretim hizmetleri... Hayvan terbiyesi hizmetleri, Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri... Müze hizmetleri... Güzellik yarışmalarının organizasyonu ve idare edilmesi hizmetleri, dans gösterilerinin organizasyonu hizmetleri, dans yarışmalarının organizasyonu hizmetleri... Kütüphane hizmetleri... Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri, Spor hizmetleri, spor amaçlı organizasyonların düzenlenmesi hizmetleri... Eğlence hizmetleri... Casino hizmetleri, Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri: Radyo ve televizyon programları yapım hizmetleri (reklam programları yapımı hariç), sinema ve video filmleri yapım hizmetleri, kayıt stüdyoları hizmetleri, film seslendirme hizmetleri, radyo ve televizyon alıcılarının kiralanması hizmetleri, sinema ve video filmlerinin kiralanması hizmetleri, sinema projektörleri ve aksesuarlarının kiralanması hizmetleri, ses kayıt cihazlarının kiralanması hizmetleri, video kasetlerinin kiralanması hizmetleri, video kayıt cihazlarının kiralanması hizmetleri... Sanat faaliyetleri ile ilgili hizmetler: Sinema etkinliklerinin sağlanması hizmetleri, tiyatro hizmetleri, orkestra hizmetleri, konser düzenleme hizmetleri, gösteri düzenlenmesi hizmetleri, gösteriler için yer ayırma hizmetleri, sanatçılar için modellik yapma hizmetleri, sahne ve gösteri dekorlarının kiralanması hizmetleri.
TÜRK PATENT Tescil No 2008 00124 Tescil Tarihi 04.03.2009 Eğitim ve öğretim hizmetleri... Hayvan terbiyesi hizmetleri, Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri... Müze hizmetleri... Güzellik yarışmalarının organizasyonu ve idare edilmesi hizmetleri, dans gösterilerinin organizasyonu hizmetleri., dans yarışmalarının organizasyonu hizmetleri... Kütüphane hizmetleri... Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri, Spor hizmetleri, spor amaçlı organizasyonların düzenlenmesi hizmetleri... Eğlence hizmetleri... Casino hizmetleri, Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri: Radyo ve televizyon programları yapım hizmetleri (reklam programları yapımı hariç), sinema ve video filmleri yapım hizmetleri, kayıt stüdyoları hizmetleri, film seslendirme hizmetleri, radyo ve televizyon alıcılarının kiralanması hizmetleri, sinema ve video filmlerinin kiralanması hizmetleri, sinema projektörleri ve aksesuarlarının kiralanması hizmetleri, ses kayıt cihazlarının kiralanması hizmetleri, video kasetlerinin kiralanması hizmetleri, video kayıt cihazlarının kiralanması hizmetleri... Sanat faaliyetleri ile ilgili hizmetler: Sinema etkinliklerinin sağlanması hizmetleri, tiyatro hizmetleri, orkestra hizmetleri, konser düzenleme hizmetleri, gösteri düzenlenmesi hizmetleri, gösteriler için yer ayırma hizmetleri, sanatçılar için modellik yapma hizmetleri, sahne ve gösteri dekorlarının kiralanması hizmetleri.
TÜRK PATENT Tescil No 2017 14104 Tescil Tarihi 13.10.2017 Eğlence ve öğretim hizmetleri; spor aktivitesi hizmetleri, eğitim hizmetleri, eğitmen eğitimi hizmetleri, eğitmen sertifikası düzenleme hizmetleri, müzikli egzersiz sınıfları ve programları üretme ve yürütme hizmetleri, jimnastik salonu hizmetleri, sağlık klübü hizmetleri, spor klübü hizmetleri, fitness,zinde olma klübü hizmetleri, egzersiz öğretimi hizmetleri, danışmanlık ve öğretim hizmetleri, egzersiz tesisleri, spor eğitimi, antrenörlük ve öğretim tedarik etme hizmetleri, spor ya da egzersiz teçhizatı kiralanması hizmetleri, yukarıda geçenlerin herhangi Biri ya da hepsine ilişkin bilgilendirme, tavsiyede bulunma ve danışmanlık hizmetleri, fitness/zinde olma ve sağlık klübü ile ilgili programlar ve dijital formattaki eğitim materyallerine ilişkin müzik ve video kaynaklarının yayınını içeren matbuat ve elektronik ortam yayım hizmetleri. Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri.
TÜRK PATENT Tescil No 2016 07209 Tescil Tarihi 27.10.2016 Eğlence ve öğretim hizmetleri; spor aktivitesi hizmetleri, eğitim hizmetleri, eğitmen eğitimi hizmetleri, eğitmen sertifikası düzenleme hizmetleri, müzikli egzersiz sınıfları ve programları üretme ve yürütme hizmetleri, jimnastik salonu hizmetleri, sağlık klübü hizmetleri, spor klübü hizmetleri, fitness,zinde olma klübü hizmetleri, egzersiz öğretimi hizmetleri, danışmanlık ve öğretim hizmetleri, egzersiz tesisleri, spor eğitimi, antrenörlük ve öğretim tedarik etme hizmetleri, spor ya da egzersiz teçhizatı kiralanması hizmetleri, yukarıda geçenlerin herhangi Biri ya da hepsine ilişkin bilgilendirme, tavsiyede bulunma ve danışmanlık hizmetleri, fitness/zinde olma ve sağlık klübü ile ilgili programlar ve dijital formattaki eğitim materyallerine ilişkin müzik ve video kaynaklarının yayınını içeren matbuat ve elektronik ortam yayım hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.
TÜRK PATENT Tescil No 2014 88711 Tescil Tarihi 16.09.2015 Eğlence ve öğretim hizmetleri; spor aktivitesi hizmetleri, eğitim hizmetleri, eğitmen eğitimi hizmetleri, eğitmen sertifikası düzenleme hizmetleri, müzikli egzersiz sınıfları ve programları üretme ve yürütme hizmetleri, jimnastik salonu hizmetleri, sağlık klübü hizmetleri, spor klübü hizmetleri, fitness,zinde olma klübü hizmetleri, egzersiz öğretimi hizmetleri, danışmanlık ve öğretim hizmetleri, egzersiz tesisleri, spor eğitimi, antrenörlük ve öğretim tedarik etme hizmetleri, spor ya da egzersiz teçhizatı kiralanması hizmetleri, yukarıda geçenlerin herhangi Biri ya da hepsine ilişkin bilgilendirme, tavsiyede bulunma ve danışmanlık hizmetleri, fitness/zinde olma ve sağlık klübü ile ilgili programlar ve dijital formattaki eğitim materyallerine ilişkin müzik ve video kaynaklarının yayınını içeren matbuat ve elektronik ortam yayım hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.
TÜRK PATENT Tescil No 2013 60498 Tescil Tarihi 13.01.2015 Eğlence ve öğretim hizmetleri; spor aktivitesi hizmetleri, eğitim hizmetleri, eğitmen eğitimi hizmetleri, eğitmen sertifikası düzenleme hizmetleri, müzikli egzersiz sınıfları ve programları üretme ve yürütme hizmetleri, jimnastik salonu hizmetleri, sağlık klübü hizmetleri, spor klübü hizmetleri, fitness,zinde olma klübü hizmetleri, egzersiz öğretimi hizmetleri, danışmanlık ve öğretim hizmetleri, egzersiz tesisleri, spor eğitimi, antrenörlük ve öğretim tedarik etme hizmetleri, spor ya da egzersiz teçhizatı kiralanması hizmetleri, yukarıda geçenlerin herhangi Biri ya da hepsine ilişkin bilgilendirme, tavsiyede bulunma ve danışmanlık hizmetleri, fitness/zinde olma ve sağlık klübü ile ilgili programlar ve dijital formattaki eğitim materyallerine ilişkin müzik ve video kaynaklarının yayınını içeren matbuat ve elektronik ortam yayım hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.
TÜRK PATENT Tescil No 2010 41945 Tescil Tarihi 18.01.2012 Eğlence ve öğretim hizmetleri; spor aktivitesi hizmetleri, eğitim hizmetleri, müzikli egzersiz sınıfları ve programları üretme ve yürütme hizmetleri, jimnastik salonu hizmetleri, sağlık klübü hizmetleri, spor klübü hizmetleri, fitness, zinde olma klübü hizmetleri, egzersiz öğretimi hizmetleri, danışmanlık ve öğretim hizmetleri, egzersiz tesisleri, spor eğitimi, antrenörlük ve öğretim tedarik etme hizmetleri, spor ya da egzersiz teçhizatı kiralanması hizmetleri, yukarıda geçenlerin herhangi biri ya da hepsine ilişkin bilgilendirme, tavsiyede bulunma ve danışmanlık hizmetleri, fitness/zinde olma ve sağlık klübü ile ilgili programlar ve dijital formattaki eğitim materyallerine ilişkin müzik ve video kaynaklarının yayınını içeren matbuat ve elektronik ortam yayını hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.