BAŞVURU VE GENEL İŞLEYİŞ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Eğitim programına katılacak kursiyer belirlenen eğitim ücretini belirtilen hesaba yatırıp,kayıt formunu doldurarak email ile detaylı bilği vererek önkayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra,aşagıda belirtilen ve istenen evrkaları tammalayarak eğitime katılımı gerçekleştirebilir.

Eğitmen eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya

Aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
 • Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında; belğesine sahip olmak, ulusal sporcu olmak, lisanslı sporcu olmak, almış olduğu dereceler, üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak,

yabancı dil bildiğini belgelemek ve bunun gibi özellikler ilgili kurullar tarafından tercih sebebi olacaktır.

(3) Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan belirtilen belgeler istenir.

 • 1.SAGLIK RAPORU
 • 2.İKAMETGAH
 • 3.DİPLOMA FOTOKOPİSİ (MEZUN OLDUGU OKUL)
 • 4.KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 5.SAVCILIK TEMİZ KAGIDI
 • 6.3 ADET VESİKALIK FOTO
 • 7.SERTİFİKA (DAHA ÖNCE ALMIŞ OLDUGU EĞİTİMLERLE İLGİLİ ) Olanlar için.
 • En az 3 Ay öncesinden sınav tarihleri ve yeri duyurulacak.
 • Eğitimler Tarafsız yerlerde herkesin katılabileceği ortamlarda düzenlemek.
 • Eğitim dili Türkçe, eğitimde HB EDUCATION tarafından verilecek bütün yayınlar ve sınav TÜRKÇE olacak.
 • 2 / 3 günü kapsamayan uzun süreli eğitimler ve ara sınavlar ile kişiler en iyi şekilde sınava hazırlanmaları sağlanacak
 • Spor Akademisi mezunu ve Gençlik ve Spor Bakanlıgı’na baglı herhangi bir Federasyondan Antrenörlük belgesi olan katılımcılar seviyeye göre teorik derslerden muaf sayılır.
 • Tüm eğitimlerle ilğili olarak pratik çizelgelri takibi yapılarak,sertifikalı eğitmenler sürekli aktif olmaları saglanacaktır
 • Eğitim tarihleri HB EDUCATION Tarafından,organizasyon tarihinden en az 3 ay öncedsinden yayınlanır
 • Branş eğitimleri branşlara göre eğitim formatı uygulanır.Örnek Personal Fitness Trainer 5 bölümden oluşmaktadır tüm bölümlerin tamamlanması gereklidir
 • Sertifika eğitim programına katılan örgenciler aldıkları eğitimle ilğili olarak,belirlenen sınav tarihinden önce branşla ilğili pratik çizelgelerini doldurarak sınava gelirler başarılı olan öğrencilere uygulama ve yazılı sınav sonucunda sertifikası verilir
 • Eğitim programını tamamlayan öğrenciler, yıllık vize işlemlerini yer yıl mayıs ayının 15 inde bankaya yaptırarark email ile bilği verir.
 • Eğitim programını tamamlayan öğrenciler,1 yılda bir upgrate yaparak eğitimlerini güncellemek için gelişim seminerlerine katılmakla yükümlüdür